Promotie Niké


Op 28 oktober om 14.30 uur promoveert Niké in het Academiegebouw in Groningen.

Titel proefschrift: Overcoming History, Becoming European? Politics of the Past and European Union Accession in Bulgaria and Serbia.

Aanmelden voor de promotieceremonie & het feest kan hier. RSVP wordt gewaardeerd, maar iedereen is welkom.

De website wordt voorafgaand aan de ceremonie geüpdatet


Hoe gaat zo’n dag?

De verdediging is een feestelijke, maar ook plechtige gelegenheid. Kleding in die trant is natuurlijk leuk, maar niet noodzakelijk: trekt u vooral aan waar u zich prettig in voelt. (Maakt u zich toch zorgen? Ouders Online biedt uitkomst!) De plechtigheid begint stipt om 14.30 uur. In de drie kwartier die volgen, worden vragen gesteld aan de promovenda. Na precies 45 minuten komt de pedel binnen. Zij/hij spreekt de woorden ‘hora finita’ (‘het is tijd’) – de commissie gaat dan in beraad. Hierna komen promovenda, paranimfen en de commissie terug en wordt (hopelijk) de graad uitgereikt. Uitgebreide praktische informatie van de Rijksuniversiteit Groningen over de promotieceremonie staat hier online.

Na ongeveer een uur is de hele ceremonie voorbij. Iedereen is dan heel erg welkom om mee te gaan naar de Mr. Mofongo voor een hapje en een drankje (of vele hapjes en drankjes). De receptie/borrel duurt tot ongeveer 18.30. Voor wie dan mee wil naar Utrecht, staat de feestbus klaar.


Samenvatting proefschrift

In het reine met het verleden, klaar voor Europa?

Veel samenlevingen dragen de littekens van grootschalige onderdrukking of oorlogsgeweld. Hoe beïnvloedde Europese Unie (EU) toetreding politieke omgang met het verleden in Bulgarije en Servië (2000-2012)? Beide landen kennen een verleden van socialistische onderdrukking. Servië kent daarbij een oorlogsverleden.

EU bemoeienis met deze verledens was vaak inconsistent (of non-existent). Desondanks presenteerden Bulgaarse en Servische politieke partijen uit linkse en rechtse hoek EU toetreding als reden om het verleden te confronteren of juist te vergeten.

Eigenlijk is het helemaal niet zo gek om de Europese toekomst en het gewelddadige verleden te verbinden. Het EU-verhaal over wie wij zijn, bevestigd door de 2012 Nobelvredesprijs, is geworteld in onze geclaimde overwinning op fascisme én op communisme.

Inderdaad, soms stimuleerde de (ingebeelde) eisen van EU toetreding arrestaties van Servische oorlogsmisdadigers – nu in Den Haag – of archiefopening van de voormalige Bulgaarse staatsveiligheidsdiensten. Maar dit proefschrift waarschuwt ook dat EU toetreding wordt gebruikt om nationalistische historische revisie te lanceren.

Lees hier de uitgebreide samenvatting.

Overcoming History, Becoming European?

Violence, during war time of through large-scale repression, leaves societies scarred. How did European Union (EU) accession influence political dealing with the past in Bulgaria and Serbia (2000-2012)? Both countries experienced repressive socialism.  Serbia additionally has a war past.

Direct EU involvement with these pasts was often inconsistent (or simply lacking). Nevertheless, Bulgarian and Serbian political parties from left to right claimed that to become a worthy EU member state required to either confront or forget their violent past(s).

It is actually not that strange to connect the European future and violent history. The EU’s story of who we are today, confirmed by the Nobel Peace Prize, is rooted in our supposed historical triumphs over fascism ánd over communism.

Sometimes, (imagined) demands of EU accession indeed helped achieving arrests of Serb war criminals, or opening the Bulgarian secret services’ archives. However, this dissertation also warns for EU accession being used to kick-start nationalistic historical revision.


Programma 28 oktober

14.15 uur: Inloop Academiegebouw
14.30 uur: Start promotieceremonie
15:30 uur: Einde promotieceremonie
15:45 uur: Receptie in Mr. Mofongo (naast Academiegebouw)
18:30 uur: Vertrek (feest)bus naar Utrecht
21:30 uur: Feestje in Utrecht


Over Niké

Niké Wentholt (born: Groningen, 11 September 1991) is a PhD candidate at the University of Groningen, the Netherlands. Her doctoral project started in October 2014 and is funded by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO). She obtained a Master of Science degree in Russian and East European Studies (September 2013-July 2014) from the University of Oxford. She completed her undergraduate studies in History (Augustus 2009-July 2013) at the University of Groningen (cum laude). She aspires to continue doing research that is relevant to academic as well as policy debates.


Selected publications:

Wentholt, Niké. “Using the Past to Extremes in Serbia: Narratives of Historical Violence in Right-Wing Extremism and Islamism.” In: Extremism and Violent Extremism in Serbia, edited by Valery Perry, 71-114. New York: Ibidem Press, 2019. Link

Wentholt, Niké. “Policy Brief. African Transitional Justice and International Norms. A Dynamic Relationship”. Johannesburg: Centre for the Study of Violence and Reconciliation, 2018.

Wentholt, Niké. “Open Archives to Close the Past. Bulgarian Archival Disclosure on the Road to European Union Accession.” In: State-Sponsored History, edited by Nico Wouters and Berber Bevernage, 161-175. London: Palgrave Macmillan. 2018. Link

Wentholt, Niké. “Mirroring Transitional Justice. Construction and Impact of European Union ICTY-conditionality.” Südosteuropa. Journal for Politics and Society 65, no. 1 (2017): 78-98. Link

Hoop, Sipke de, Niké Wentholt and Jelle Wytse de Boer eds. Looking Back and Moving Ahead. Transitional Justice in the Balkans and Beyond. Groningen: Severnoe Okno, 2016. Link


Weblinks

Video of presentation in Washington and interview by Voice of America (with Serbian voice-over)

Serbian news articles
“Srbija podložna mnogim vidovima ekstremizma”
“Analitičari: Srbija podložna mnogim vidovima ekstremizma”
“Srbija podložna mnogim vidovima ekstremizma”

Presentatie Joodse Huizen


Locatie promotieceremonie

Academiegebouw Broerstraat 5
9712 CP Groningen

Routebeschrijving


Contact

Vragen over het proefschrift? Mail Niké via n.m.wentholt@rug.nl

Vragen over de ceremonie, cadeau-ideeën of de dag zelf? Mail de paranimfen via nikepromoveert@gmail.com

Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag